Dla firm

Dla firm

Dla firm

Dla firm

Rozwiązania dla firm

Oferta współpracy skierowana dla firm w zakresie usług informatycznych jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. Outsourcing w zakresie administrowania systemów informatycznych, serwisowania sprzętu komputerowego, sieci lokalne LAN i sieci w technologii Wireless Fidelity Wi-Fi, archiwizacja zasobów, integracja i rozwój systemów informatycznych, standaryzacja rozwiązań, przetwarzanie i bezpieczeństwo informacji, wdrażanie nowych technologii, serwis komponentowy i usługi zdalnego wsparcia technicznego.

Każdego dnia dostarczamy sprawdzone rozwiązania informatyczne dla biznesu.

OUTSOURCING USŁUG INFORMATYCZNYCH

Outsourcing usług informatycznych (korzystanie z wiedzy i zasobów firmy zewnętrznej) jest chętnie wybieraną formą współpracy. Pozwala na redukcję i kontrolę kosztów operacyjnych. Zakres prac związany jest z bieżącą administracją sprzętowych i programowych zasobów informatycznych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności z prowadzonej działalności.

OUTSOURCING USŁUG INFORMATYCZNYCH

Outsourcing usług informatycznych (korzystanie z wiedzy i zasobów firmy zewnętrznej) jest chętnie wybieraną formą współpracy. Pozwala na redukcję i kontrolę kosztów operacyjnych. Zakres prac związany jest z bieżącą administracją sprzętowych i programowych zasobów informatycznych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności z prowadzonej działalności.

Wdrażanie systemów

NET SYSTEM specjalizuje się także we wdrożeniach systemów i rozwiązań IT.

Główne powody wprowadzenia rozwiązań IT w Firmie:

 • niewydolne aktualnie stosowane systemy informatyczne, które nie radzą sobie ze wzrostem wymagań użytkowników,
 • konieczność zapewnienia Klientom i Kontrahentom lepszej i sprawniejszej obsługi,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii jako źródła przewagi konkurencyjnej i szansy na dalszy rozwój,
 • potrzeba wykreowania pozytywnego wizerunku firmy działającej w oparciu o nowoczesne technologie,
 • poprawa komunikacji między pracownikami oraz lepsza organizacja pracy.

INTEGRACJA I ROZWÓJ
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Integracja w odniesieniu do organizacji systemów komputerowych polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia.

Wyróżnia się kilka odmian integracji:

 • integracja aplikacji,
 • integracja danych,
 • integracja sieciowa,
 • integracja systemowa.

 

NET SYSTEM wdraża rozwiązania integracyjne i technologie pochodzące od czołowych dostawców.

Główne korzyści płynące z integracji:

 • wzrost efektywności procesów biznesowych,
 • kompleksowe monitorowanie IT,
 • krótki proces zmian,
 • elastyczna infrastruktura IT,
 • lepsza obsługa klienta.

INTEGRACJA I ROZWÓJ
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Integracja w odniesieniu do organizacji systemów komputerowych polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia.

Wyróżnia się kilka odmian integracji:

 • integracja aplikacji,
 • integracja danych,
 • integracja sieciowa,
 • integracja systemowa.

 

NET SYSTEM wdraża rozwiązania integracyjne i technologie pochodzące od czołowych dostawców.

Główne korzyści płynące z integracji:

 • wzrost efektywności procesów biznesowych,
 • kompleksowe monitorowanie IT,
 • krótki proces zmian,
 • elastyczna infrastruktura IT,
 • lepsza obsługa klienta.

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne NET SYSTEM to gwarantowana pomoc w eksploatacji oprogramowania, sprzętu komputerowego jak też innych urządzeń udzielana użytkownikowi przy ich zakupie. Firma odpowiedzialna jest za wsparcie funkcjonalne obsługi aplikacji informatycznych oraz usuwanie problemów informatycznych – sprzętowych jak i aplikacyjnych.

ZDALNA POMOC DLA FIRM

W celu skorzystania z pomocy zdalnej pobierz i uruchom specjalnie przygotowany Host lub QuickSupport, który nie wymaga instalacji.

ZDALNA POMOC DLA FIRM

W celu skorzystania z pomocy zdalnej pobierz i uruchom specjalnie przygotowany Host lub QuickSupport, który nie wymaga instalacji.